ေမတၱာတရား

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ နိစၥဓူ၀ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ ။ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္သလို အျခားသူမ်ား၏ အကူအညီ ျဖင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အျခားေသာ သူမ်ားကိုလည္း ကူညီေပးေနၾကသည္။ ထိုသူမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိကၽြမ္းသူမ်ားပါ၀င္သလို လံုး၀ မသိကၽြမ္းသူမ်ားလည္းပါ၀င္ၾကသည္။
ကူညီမႈကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (ရယူလိုမႈ) ဆိုေသာအေရာင္ေလး စြန္းထင္း
ေနႏိုင္သလို သန္႔စင္ေသာ ေမတၱာတရားႏွင့္ ကူညီမႈလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္ ။ ကူညီသင့္၍ ကူညီရသလို မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ အကူအညီ ေပးလိုက္သည္လည္း ရွိ၏ ။ မိမိ ကူညီလိုက္မႈတြင္္ သန္႔စင္ေသာ ေမတၱာတရား ဘယ္ေလာက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ပါသလဲ……… ။

ဥပမာ .. ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွ႔တြင္ စက္ဘီးလဲေနသူ တစ္ေယာက္ကိုေတြ႔ရင္ကူညီမည္လား ။
ထိုသူသည္ သူစက္ဘီး မလဲခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပႆနာရွာသူ
ျဖစ္ခဲ့ပါက ကူညီမည္လား ။
ေနာက္တစ္ခုက ..ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သူတစ္ပါးကို အကူအညီ ေပးၾကရာတြင္ ၀တ္ေက်တန္းေက်
ကူညီေပးသည္လား။ သူႏွင့္ ထိုက္တန္သေလာက္ဟု ကိုယ႔္စိတ္နဲ႔ သတ္မွတ္၍ ကူညီသည္လား။
သို႕မဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔႔ ခြန္အား ရွိသေလာက္ ကူညီသည္လား။

ကၽြန္ေတာ္သည္ လူတစ္ေယာက္ကို ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးဖူးပါသည္။ သူသည္ လူတစ္ေယာက္ကို အားလပ္၍ အခ်ိန္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကူညီခဲ့သည္။ အၾကိမ္မ်ားမ်ား ကူညီခဲ့သည္။
သူကူညီလိုက္သူထံမွ ျပန္လည္ ကူညီမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသလား။
တုန္႔ျပန္မႈကို မရရွိခဲ့ေသာ္ ဘယ္လို ယူဆပါသလဲ ဟု ေမးခဲ့ဖူးသည္။ သူ ၏ အေျဖကေတာ ့ျပန္လည္ ကူညီမႈမရလွ်င္ သူ ရံႈးသည္ တဲ့ေလ။
( ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏ ျပင္သင့္ေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ား )
ကၽြန္ေတာ္႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ၾကားဖူးသည္ ။ သူ႔အလွည့္တုန္းက လိုက္လုပ္ေပးရတယ္ ..

ကၽြန္ေတာ္ အလွည့္ေတာ့ လိုက္ လုပ္မေပးဘူး တဲ့ .. အဲဒီ အသ ံမ်ား ၾကားရခ်ိန္တြင္
စိတ္မေကာင္းပါ ။
ကိုယ္ ကူညီေပးခ်ိန္တြင္ ကို္ယ္တိုင္ အားလပ္၍ လိုလိုလားလား ကူညီ
ေပးခဲ႔သည္ မဟုတ္ပါသလား ။
သျူပန္လည္ အကူအညီေတာင္္းခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖ်ားနာေနပါက ကူညီႏိုင္မည္လား။
အဘယ္ေၾကာင့္ တစ္ဘက္လူ၏ အဆင္မေျပမႈကို ထည္႔မစဥ္းစားပါသလ။ဲ
သူ တစ္ကယ္ပဲ မအားတာလား .သူ႔ရဲ႔ စိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္လား ဆိုသည္႔ အေၾကာင္းရင္းကုိို မေ၀ခြဲပဲ ဘာေၾကာင္႔မ်ား ကို္ယ့္ ကူညီေပးလိုက္မႈကို အေရာင္စြန္းထင္းေစတာလဲ ဟု ေမးစရာ ရွိလာပါသည္။.

ေနာက္တစ္ခုက … ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အကူအညီေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့စြာေပးဖူးၾကပါလိမ့္မည္။
ထိုအကူအညီ အေပၚ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ၾကားရသည့္အခါ စိတ္ထဲတြင္ နာက်င္စြာ ခံစားဖူးၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ကို ဆရာတစ္ေယာက္က ေျပာဖူးသည္။ သူ႔ကို လူတစ္ေယာက္က အကူအညီေတာင္းလွ်င္
သူလုပ္ေဆာင္ရမည္႔ အလုပ္မ်ားကို မလုပ္ပဲဲ အကူအညီေတာင္းသည္႔ ကိစၥကို သူကိုယ္တိုင္ ၾကီးၾကပ္သည္။ သူ႔ စိတ္တိုင္းက် အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးသည္ တဲ့ ။

သူ႔စိတ္တိုင္းက် အပင္ပန္းခံ လုပ္ေဆာင္ထားခဲ့ေသာ အရာသည္ အကူအညီ ေတာင္းသူ၏ စိတ္တုိင္းက် မျဖစ္ရင္ေတာင္ ကုိယ္႔စိတ္ေက်နပ္မႈကို ေတာ့ ေပးစြမ္းႏိုင္သည္ တဲ့။ လုပ္ေဆာင္ခဲ့စဥ္က သူေတာင္ မေက်နပ္မႈ (စိတ္တိုင္းမက်မႈ) ရွိခဲ့လွ်င္ အကူအညီ ေတာင္းသူ ရင္ထဲတြင္ေရာ………. …………..
ကၽြန္ေတာ႔္ စိတ္ထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္႔ပတ္၀န္းက်င္မွ လူမ်ားကို တတ္စြမ္းသေလာက္ ကူညီမည္။ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈကို ေမွ်ာ္လင္႔မထားပဲ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္တိုင္းက်ေပါ့ ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းႏွင္႔ လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေတာ့ မကူညီႏိုင္ေသးပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္ မကူညီလိုက္ႏိုင္သူက ကၽြန္ေတာ့္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာဆိုပါကလဲ ကၽြန္ေတာ္ တုန္လႈပ္မည္ မဟုတ္ပါ ။
ကၽြန္ေတာ္သည္ မည္သူ႔ထံမွ အကူအညီကို ေမွ်ာ္လင္႔မထားပါ ။သို႔ေသာ္ ေမတၱာတရား သည္ ေရာင္ျပန္ဟပ္လွ်က္ ရွိပါသည္ ။ ေမတၱာရဲ႔သေဘာကိုက အလ်ားအနံမရွိေပမယ္႔ အသြားအျပန္ ရွိသည္ မဟုတ္ပါလား …………..

သင္တို႔ေရာ ေမတၱာတရား ကို ဘယ္လို နားလည္ လက္ခံ ထားၾကပါသလဲ………..………

3 comments:

  ကိုၿငိမ္းခ်မ္းက ေတာ္ေတာ္ ေတြးႏိုင္တာပဲေနာ္...အေတြးရပ္၀န္းကသူေတာင္ အရံႈးေပးရတယ္။ ဒီပိုုုုုုု႔စ္ကို ဖတ္ၿပီးမွပဲ လူေတြကို ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ကူညီခဲ႔ပါလိမ္႔လို႔ ျပန္စဥ္းစားမိတယ္။ ဆုေ၀က ဆိုင္မွာလုပ္တာဆိုေတာ႔ customer ေတြ အဆင္ေျပေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေပးပါတယ္။ သူတို႔ေတြ အဆင္ေျပေနရင္ ကိုယ္လဲ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။ ဒီလို ကူညီေပးလိုက္လို႔ သူတို႔ဆီက ဘာမွ ျပန္မေမွ်ာ္လင္႔ပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ ကိုယ္က သူမ်ားကို ေစတနာ ေမတၱာနဲ႔ ကူညီေပးရင္ ကိုယ္႔အလွည္႔မွာလဲ ကူညီမယ္႔သူ မရွားဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကိုၿငိမ္းခ်မ္းေျပာတဲ႔ အသြားအျပန္ရွိတဲ႔ ေမတၱာရဲ႕သေဘာကို ယံုၾကည္လို႔ ျဖစ္မွာေပါ႔ေနာ္။

   

  ကူညီတယ္.. တံု႕ျပန္မူကိုမေမွ်ာ္လင့္ဘူးဆုိေပမယ့္
  ကုိယ္အကူအညီေပးလုိက္လုိ႔ အေျခအေနတစ္ခုကိုေရာက္သြားၿပီးမွ ကုိယ့္ကုိမခန္႕ေလးစားလုပ္တဲ့သူေတြနဲ႕ ေတြ႔ၿပီးတည္းက ကူညီဖုိ႔ကုိ နည္းနည္းေၾကာက္သြားတယ္..
  ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ.. ဒီပို႔စ္ေလးဖတ္ၿပီးေတာ့ အသိတရားျပန္ရသြားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ

   

  တခါတေလက်ေတာ့ ေနရာတကာ အခိုင္းခံေနရတာ ( လွေအာင္ေျပာရင္ အကူအညီေတာင္းတာ) ကို အားနာပါးနာနဲ့ ကူညီေနရရင္ စိတ္ဆင္းရဲတယ္...။

   

Blogger Templates by Blog Forum

 
လာလည္္သူူူူအေပါင္္းကိ္ုေက်းဇူးတင္ပါသည္။