ဘယ္ဘက္ရင္အံု
ဖိဖိေနရ
ေ၀းကြာျခင္းေတြလိႈက္စားသြား ကတည္းက ..

နံနက္ခင္း ရဲ႕
လွ်ံက်လာတဲ့ အျမဳပ္ေတြမွာ
သတိရျခင္းေတြ
ဖူးလို႕ပြင့္လို ...

0 comments:

Blogger Templates by Blog Forum

 
လာလည္္သူူူူအေပါင္္းကိ္ုေက်းဇူးတင္ပါသည္။