ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္သူမ ၊ သူမႏွင့္သူ၏ကိုကို

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္သူမသည္ Online ေပၚတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။
သူမႏွင့္ သူ၏ကိုကိုသည္ တစ္ေနရာရာတြင္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ သည္ သူမကို ၾကည္ႏူးတမ္းတစြာ ရင္ခုန္ခဲ့ပါသည္။
သူမႏွင့္ သူ၏ကိုကိုသည္ တစ္နည္းနည္းႏွင့္ ရင္တုန္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ သည္ သူမကို ျမတ္ႏိုးေမွ်ာ္လင့္မႈႏွင့္ ခ်စ္ခဲ့ပါသည္။
သူမႏွင့္ သူ၏ကိုကိုသည္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ခ်စ္ခဲ့ၾကလိမ့္မည္။

ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ သူမသည္ ၿမဲျမံစြာ ခိုင္တြယ္လွ်က္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကသည္။
သူမႏွင့္ သူ၏ကိုကိုသည္ တစ္ခါတစ္ရံ လမ္းကြဲလွ်က္ ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မည္။

ဒီလိုနဲ႕ ............
တစ္ေန႔ေန႔မွာေပါ့ ...
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူမသည္ ထာ၀ရ လက္တြဲ သြားႏိုင္သလို ..
ရင္ႏွင့္စြာ ( ခ်စ္ခဲ့မိသမွ်) ႏွင့္ လမ္းခြဲသြားႏိုင္ပါသည္။
သူမႏွင့္ သူ၏ကိုကိုသည္လည္း ... .. . . .

( ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ကူးထဲ၌ သူမ၏ကိုကိုသည္ တစ္ခါတစ္ရံ တြင္ ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ )

0 comments:

Blogger Templates by Blog Forum

 
လာလည္္သူူူူအေပါင္္းကိ္ုေက်းဇူးတင္ပါသည္။