အနည္က်ျခင္း

ပ်ိဳးမက်ဲတဲ့
အိပ္မက္ေတြအတြက္
မ်က္ရည္မရွိဘူး . . .
ဒါေပမယ့္
တာမက်ိဳးဘဲ
လယ္ကြက္ေတြ ေရလွ်ံေနတာ
တစ္ေႏြကုန္ခဲ့ . . .။ ။

0 comments:

Blogger Templates by Blog Forum

 
လာလည္္သူူူူအေပါင္္းကိ္ုေက်းဇူးတင္ပါသည္။