လက္စြပ္

ဘယ္ဘက္ရင္အံု

ဖိဖိေနရ

ေ၀းကြာျခင္း လိႈက္စားသြားကတည္းက . . .

မီးခိုးေငြ႔ၾကားမွာ

ျပာက်သြားတဲ့ ငါ့ အိမ္မက္ေတြ . . .

မေမွ်ာ္လင့္ခ်င္ ေတာ့ပါဘူး

မခ်စ္တတ္ေတာ့ဘူး ဆိုရင္ေပါ့ . . . ။

1 comments:

    This comment has been removed by the author.

     

Blogger Templates by Blog Forum

 
လာလည္္သူူူူအေပါင္္းကိ္ုေက်းဇူးတင္ပါသည္။