မိုးမိုး( အင္းလ်ား) အမွတ္တရ

Life is a challenge meet it,

Life is a gift accept it,

Life is adventure dare it,

Life is sorrow overcome it,

Life is tragedy face it.

ဘ၀ဟာ စိန္ေခၚလာရင္ ေတြ႕ဆံုလိုက္ပါ။

ဘ၀က လက္ေဆာင္ေပးလာရင္ လက္ခံလိုက္ပါ။

ဘ၀ဟာ စြန္႔စားခန္းဆိုရင္ သတၱိ ေမြးလိုက္ေပါ့။

ဘ၀ဟာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာဆိုရင္ ျဖတ္ေက်ာ္လိုက္ေပါ့ ။

ဘ၀ဟာ ေၾကကြဲဖြယ္ အလြမ္းဇာတ္ဆိုရင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္လိုက္ ။

မွတ္ခ်က္ - မိုးမိုး (အင္းလ်ား) ရဲ႕ ဧည့္ခန္းေရွ႕ေထာင္ထားတဲ့ ေက်ာက္သင္ပုန္းမွာ ေရးထားတဲ့ စာေၾကာင္းေလးေတြပါ ။

( စက္တင္ဘာ၊ သရဖူ - လြမ္းဖြယ္ ေဂ်ပူ ၊ ခင္ေဆြဦး ေဆာင္ပါး မွ )

0 comments:

Blogger Templates by Blog Forum

 
လာလည္္သူူူူအေပါင္္းကိ္ုေက်းဇူးတင္ပါသည္။