တြယ္ျငိရင္ခြင္

ေရႊ႔လ်ားမႈ အခ်ိန္ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈက
ခ်စ္သူ႔ ပံုရိပ္ေတြကို
မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါလား …
စြဲထင္ဆဲ ……………………….


ျပိဳဖ်က္ျခင္း စီးဆင္းမႈေရ အလ်င္လည္း
ခ်စ္သူ႕ ေက်ာက္စာေတြကို
မတိုက္စားႏိုင္ပါလား …
တည္ရွိဆဲ ……………………..


လင္းလက္ကကြက္ ညကဗ်ာလည္း
ခ်စ္သူ႔ ရင္ေငြ႕ကို
မလႊမ္းမိုးႏိုင္ပါလား …
ေႏြးေထြးဆဲ ……………………….


ေရႊ႔လ်ားဆဲ ရာသီရိုင္းေတြရဲ႕ မုတ္သုန္
ကမ္းနဖူးေပၚ ေငးရီညိဳတဲ့ ေန၀င္စီးဆင္းျခင္း
ညကဗ်ာရဲ႕ ၾကယ္မစံုေၾကြလြင့္ ကၾကိဳးမွာ
တစ္ေယာက္တည္း ခရီးႏွင္ …
က်ိဳးေၾကဆဲ ………………………။

0 comments:

Blogger Templates by Blog Forum

 
လာလည္္သူူူူအေပါင္္းကိ္ုေက်းဇူးတင္ပါသည္။