အနက္ရႈိင္းဆံုးဆီသုိ႔.........

တစ္ေန႔ ခြဲရမယ္လို႔
ဘယ္သူေတြးလဲ ..
ေနညိဳခ်ိန္ အလြမ္းလု ညေနေတြက
တမ္းတ ျခင္းကို အေရာင္တင္
အိပ္တန္းျပန္ငွက္ေတြ ကို
အေဖာ္ျပဳ ..
~~~~
ငိုမ်က္ရည္စ ေတြ ကို
သူ … မျမင္ေစလို ..


မခမ္းနားတဲ့ ရင္
ဟာတာတာ ဗလာခန္းကို
အၾကြင္းျပာစေတြ နဲ႔..

တိုးတိတ္ရိႈက္သံ ကို ..
အညင္သာဆံုး လွ်ိဳ႔၀ွက္ ..
ငိုခ်င္း ကို ဘယ္သူျမင္ရက္လဲ…။

0 comments:

Blogger Templates by Blog Forum

 
လာလည္္သူူူူအေပါင္္းကိ္ုေက်းဇူးတင္ပါသည္။