အလြမ္း နရီ

ငါ့ ရင္လိပ္ျပာ
နားစက္ရာ
ဘယ္သူ သိမွာလဲ ...

ငါ့ သီခ်င္းရဲ႕
အလြမ္းၾကိဳးု
ဘယ္သူညိွခဲ့လဲ ..

မယံုၾကည္ေတာ့ဘူး ..
ငါ့ ေတာင္ပံေတြရဲ႕
မေမွ်ာ္လင့္တတ္ျခင္းမွာ
ကံၾကမၼာ တိမ္ခိုးေတြ ညိဳရီလို႔ .....

ည နရီ မွာ
ငါ့ ရင္လိပ္ျပာ
နားစက္ရာ
ဘယ္သူ သိမွာလဲ ...

ၾကယ္ေၾကြပန္းနဲ႔ အလင္းညိွယူ ..
အနမ္းတစ္ဆုပ္နဲ႔ လြမ္းအိမ္မက္ခင္း ..
မေလာက္မင အလြမ္းနဲ႔ ရင္ တစ္ခုစာ ..
ကဗ်ာ မဆန္ခ်င္ေတာ့ဘူး ..

ၾကာေတာ့လည္း
မ်က္ရည္ေတြ ခမ္း ... ခမ္း ... ႏြမ္း

0 comments:

Blogger Templates by Blog Forum

 
လာလည္္သူူူူအေပါင္္းကိ္ုေက်းဇူးတင္ပါသည္။